ODS - oblastní sdružení Praha 15

Články

článek
9.11.2009

Oblastní sněm OS ODS Praha 15 zvolil nové vedení oblasti.

USNESENÍ OBLASTNÍHO SNĚMU ODS PRAHA 15

konaného dne 9.11. 2009 od 19.00 hod. v Klubu Varta

 

Oblastní sněm si je vědom své usnášeníschopnosti a

 

  1. schválil:

1.1.  program jednání po doplnění bodu

1.2.  návrh přebytkového rozpočtu OS ODS Praha 15 pro rok 2010: s příjmy ve výši 900.000Kč a s výdaji ve výši 800.000Kč a s plánovaným výsledkem hospodaření +100.000Kč.

1.3.  výši členských příspěvků pro rok 2010, a to 1.000Kč pro výdělečné a 200.Kč pro ostatní

1.4.  počet místopředsedů OS: 4

 

  1. zvolil:

2.1.  zapisovatele: sl.Vaňková, sl.Prinzová, sl.Pašková

2.2.  ověřovatele zápisu: p.Ing.P.Klega, Bc.Langmajer

2.3.  členy volební a mandátové komise: p.V.Klega, p.Knotek, p.Štolc, Ing.Růžička, sl.Bauerová, Ing.Gütl, p.Vencl

2.4.  členy návrhové komise: pí.Křešťáková, Mgr.Rezek

2.5.  předsedu OS: Ing.P.Klega

2.6.  místopředsedy OS: sl.Prinzová, p.Ševít, Ing.Svátek, Bc.Langmajer

2.7.  členy OR: pí.Černá, p.Frydrych, p.Rubek, p.Domes, Ing.Hagel, pí.Novotná, Ing.Habart.

2.8.  náhradníky členů OR: Ing.Třeštík, p.Stehlík, p.Coller, p.Hübner, p.Tošil, JUDr.Hromasová, Ing.Jechová Vápeníková

2.9.  členy oKRK: p.Beran, p.Sýkora, p.Rýdl, pí.Hemelíková, p.Svoboda, p.Attl

2.10.        členy oSmV: p.Piskoř, JUDr.Broch, p.Beneš, Mgr.Černý, pí.Ferklová, Ing.Machačová, CSc.

2.11.        delegáty sněmů RS ODS Praha: Bc.Černá, Ing.Třeštík, Ing.Habart

2.12.        náhradníky delegátů sněmů RS ODS Praha v pořadí: Dr.Koukal, p.Ševít, Ing.Rybář

2.13.        delegáty na XX Kongres ODS 2009: Ing.P.Klega, Ing.Svátek, Bc.Langmajer

2.14.        náhradníky delegátů na XX. Kongres ODS 2009: Ing.Habart, Ing.Rybář

 

  1. navrhl:

3.1.  člena RR ODS Praha: Ing.Svátek

3.2.  náhradníka člena RR ODS Praha: pí.Černá

3.3.  člena rSmV: Mgr.Martin Rezek

3.4.  1.místopředsedu RS ODS Praha: Ing.Pavel Klega

 

  1. vzal na vědomí:

4.1.  zprávu předsedy OS ODS Praha 15

4.2.  zprávy předsedů oKRK a oSmV

4.3.  plnění rozpočtu OS ODS Praha 15 OS k 30.9.2009 ve výši 674.519,95Kč na straně příjmů a 246.325,29Kč na straně výdajů.

4.4.  informace z jednotlivých MS a MČ

4.5.  informace z MHmP a SP ČR

4.6.  informace o konání Plesu OS ODS Praha 15 dne 5.2.2010 od 20,00h v Klubu Varta.

  1. vyjádřil:

5.1.  podporu kandidatury Ing.A.Smutné na funkci člena rKRK.

5.2.  podporu kandidatury Mgr.T.Chalupy na funkci místopředsedy RS ODS Praha.

 

OS ODS Praha 15 zastává stanovisko, že by nastávající XX.Kongres ODS neměl být volební.

OS ODS Praha 15 je přesvědčeno, že delegovaní kandidáti do PSP ČR mají mandát pro následující volby.

OS ODS Praha 15 podporuje požadavek prezidenta republiky a senátorů ODS na dodatek k Lisabonské smlouvě, který vyloučí revizi výsledků II. Světové války a vyslovuje dík za tento čin.

OS ODS Praha 15 doporučuje přednést návrh shodného usnesení na regionálním sněmu ODS Praha.

Vítáme výsledek jednání vlády, které vedlo k závaznému příslibu výjimky.

Vyzýváme vedení ODS, aby tam, kde je to možné, činilo nutné kroky zajišťující, že po dobu, než bude výjimka právně formalizována, nedošlo k poškození zájmů České republiky.

 

Zapsaly: Lucie Prinzová                                                                    Ověřili: Ing.P.Klega

 

            M.Pašková

 

Michala Vaňková                                                                              Bc.M.Langmajer

 © 2004 - 2005 - ODS Praha 15