ODS - oblastní sdružení Praha 15

Místní sdružení

Usnesení MS ODS Horní Měcholupy
17.10.2005

Usnesení místního sněmu ze dne 17.10.2005

Usnesení sněmu MS Horní Měcholupy, konaného dne 17.10.2005 (Celý text)

Usnesení MS ODS Horní Měcholupy
23.2.2005

USNESENÍ sněmu MS ODS Horní Měcholupy ze dne 22.2.2005

USNESENÍ sněmu MS ODS Horní Měcholupy ze dne 22.2.2005 (Celý text)

Usnesení MS ODS Horní Měcholupy
30.9.2004

USNESENÍ sněmu MS ODS Horní Měcholupy ze dne 30.9.2004

USNESENÍ sněmu MS ODS Horní Měcholupy ze dne 30.9.2004 (Celý text)

Usnesení MS ODS Horní Měcholupy
28.1.2004

Usnesení MS ODS Horní Měcholupy ze dne 21.1.2004

MS ODS Horní Měcholupy: schvaluje:1.1. program jednání. volí:2.1. zapisovatele: PaedDr.H.Lukasová2.2. ověřovatele zápisu: P.Klega, M.Rýdl2.3. členy volební a mandátové komise: J.Pekárek, J.Piskoř a F.Brůža2.4. členy návrhové komise: M.Pašková. J.Černá. navrhuje:3.1. J.Nádvorníka jako kandidáta pro primární volby v Senátním obvodu č.193.2. (Celý text)

Usnesení MS ODS Horní Měcholupy
22.10.2003

Usnesení MS ODS Horní Měcholupy ze dne 22.10.2003

Sněm MS ODS Horní Měcholupy:schválil:1.1. volební systém primárních voleb kandidáta do Senátu 2004. zvolil:2.1. zapisovatele: Ing.J.Jireš2.2. členy volební a mandátové komise: J.Pekárek, L.Lukas a J.Piskoř2.3. členy návrhové komise: M.Pašková, N.Tomková a H.Lukasová2.4. ověřovatele zápisu: P.Klega a M.Krumpl2.5. předsedu MS: P.Klega2.6. (Celý text)

© 2004 - 2005 - ODS Praha 15