ODS - oblastní sdružení Praha 15

Místní sdružení

Usnesení MS ODS Petrovice
10.10.2005

Usnesení sněmu MS ze dne 10.10.2005

Usnesení sněmu MS Petrovice, konaného dne 10.10.2005 (Celý text)

Usnesení MS ODS Petrovice
13.10.2004

Usnesení sněmu MS ODS Petrovice ze dne 13.10.2004

sněm MS ODS Petrovice: schválil:1.1. program jednání. zvolil:2.1. zapisovatele: M.Vaňková2.2. ověřovatele zápisu: R.Vojta, Ing.A.Smutná2.3. člena volební a mandátové komise: Z.Novotná2.4. člena návrhové komise: J.Svoboda2.5. delegáty na oblastní sněm : členové Rady MS, Ing.J.Křeček, JUDr.O.Hromasová a RNDr.J.Koudelka dovolil:3.1. (Celý text)

MS ODS Petrovice
Usnesení MS ODS Petrovice
21.1.2004

Usnesení MS ODS Petrovice ze dne 19.1.2004

MS ODS Petrovice:schvaluje:1.1. program jednání. volí:2.1. zapisovatele: M.Vaňková2.2. ověřovatele zápisu: H.Křížová2.3. členy volební a mandátové komise: Z.Novotná, MUDr.J.Kolář a P.Hladík2.4. členy návrhové komise: J.Svoboda a RNDr.J.Koudelka. dovoluje:3.1. delegáta na OS: RNDr.J.Koudelka3.2. člena rady MS Petrovice: A.Rubek. navrhuje:4.1. (Celý text)

MS ODS Petrovice
Usnesení MS ODS Petrovice
15.10.2003

Usnesení MS ODS Petrovice ze dne 15.10.2003

sněm MS ODS Petrovice:1. zvolil:1.1. zapisovatele: Mgr.P.Škrdle1.2. ověřovatele zápisu: MUDr.J.Kolář1.3. členy volební a mandátové komise: J.Effenberger, G.Effenbergerová a H.Křížová1.4. členy návrhové komise: MUDr.M.Pátek, A.Rubek1.5. předsedu MS: R.Vojta1.6. místopředsedu MS: J.Svoboda1.7. (Celý text)

MS ODS Petrovice
© 2004 - 2005 - ODS Praha 15