ODS - oblastní sdružení Praha 15

Místní sdružení

Usnesení MS ODS Uhříněves
9.2.2006

Usnesení sněmu MS Uhříněves konaného 9.2.2006

Usnesení sněmu MS Uhříněves, konaného dne 9.2.2006 (Celý text)

Usnesení MS ODS Uhříněves
14.2.2005

USNESENÍ sněmu MS ODS Uhříněves 14.2.2005

USNESENÍ sněmu MS ODS Uhříněves 14.2.2005 (Celý text)

MS ODS Uhříněves
Usnesení MS ODS Uhříněves
4.10.2004

Usnesení sněmu MS ODS Uhříněves ze dne 4.10.2004

sněm MS ODS Uhříněves:schválil:1.1. program jednání. zvolil:2.1. zapisovatele: M.Vaňková2.2. ověřovatele zápisu: M.Langmajer a M.Coller2.3. člena volební a mandátové komise: J.Rychetský2.4. členy návrhové komise: MUDr.Jan Kolářdelegáty na oblastní sněmy na funkční období 2 let: P.Bořkovec, M.Coller, Ing.E.Machačová, M.Dosoudil, MUDr.J.Kolář. (Celý text)

MS ODS Uhříněves
Usnesení MS ODS Uhříněves
15.1.2004

Usnesení sněmu MS ODS Uhříněves ze dne 13.1.2004

MS ODS Uhříněves:schvaluje:1.1. program jednání. volí:2.1. zapisovatele: Ing.R.Veselý2.2. ověřovatele zápisu: M.Coller a J.Rychetský2.3. člena volební a mandátové komise: PaedDr.J.Baumruk. dovoluje:3.1. delegáta na OS: Ing.P.Švec. navrhuje:4.1. J.Nádvorníka jako kandidáta pro primární volby v Senátním obvodu č.194.2. (Celý text)

MS ODS Uhříněves
Usnesení MS ODS Uhříněves
14.10.2003

Usnesení MS ODS Uhříněves ze dne 14.10.2003

sněm MS ODS Uhříněves1. zvolil:1.1. zapisovatele: Ing.M.Turnovský1.2. ověřovatele zápisu: M.Langmajer1.3. členy volební a mandátové komise: PaedDr.J.Baumruk, Z.Skřivan1.4. člena návrhové komise: M.Coller1.5. předsedu MS: M.Langmajer1.6. místopředsedu MS: M.Coller1.7. (Celý text)

MS ODS Uhříněves
© 2004 - 2005 - ODS Praha 15